Boxwood Logo

Podstawy

Wstęp

Boxwood to serwerowy silnik HTML, wykorzystujący szablony JS.

const { html, head, title, body, h1 } = require('boxwood')

module.exports = function app () {
  return html([
    head([
      title('boxwood template')
    ]),
    body([
      h1('Hello, world!')
    ])
  ])
}
js

Wykorzystanie JS pozwala na:

  • kompozycję komponentów,
  • wykorzystanie bogatego ekosystemu npm,
  • wykorzystanie istniejących linterów, formatterów i minifierów,
  • generowanie poprawnego, zoptymalizowanego HTML,
  • pisanie lokalnego CSS per komponent, co pozwala na wyłuskanie krytycznych styli dla danej strony,
  • łatwe otestowanie wszystkich komponentów,
  • możliwość wykorzystania TS lub innych języków generujących JS

Instalacja

$ npm install boxwood
bash

Start

const { compile } = require('boxwood')

async function render (html) {
  const { template } = await compile(html)
  return template({ foo: 'bar' })
}
js
Arrow Up