Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski
  • tłumaczenia specjalistyczne
  • tłumaczenia zwykłe
  • tłumaczenia do publikacji
  • tłumaczenia stron internetowych
  • weryfikacja tłumaczeń
  • korekta tłumaczeń
Tłumaczenie

Tłumaczenie jest wysyłane w formie dokumentu, na adres mailowy podany przez Klienta.

Tłumaczenia wykonywane są na bieżąco. Termin realizacji to maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadku większych zleceń terminy ustalane są indywidualnie.

Cena 0,10 PLN za słowo.

Kontakt

+48 889 699 683
+48 782 653 908
kontakt@buxlabs.pl